Trienke van't Blik

06 23981427Bloedwormen

Grote bloedworm

Met mestonderzoek naar wormeieren is er geen verschil aantoonbaar tussen de grote en kleine bloedworm. Tussen beide groepen is er wel een groot verschil qua levenscyclus en daardoor mogelijke gevolgen.

De grote bloedworm (Strongylus spp.) is een rondworm van ong 2 cm tot 5 cm. Op verse mest hebben ze meestal een roodachtige kleur door hun opname van bloed van het paard. Bij alle strongylus spp. Ontwikkelen de eitjes zich op de wei tot L3 larven. Vocht en warmte zijn hierbij van belang. Zonder vocht overleeft de larve niet en warmte versnelt het ontwikkelingsproces tot wel 3 dagen. De larven verplaatsen zich naar het topje van een grasspriet en worden hier opgenomen door het paard. Vanaf de dunne darm gaan de verschillende soorten elk hun weg. De Strongylus vulgaris komt als grote bloedworm het meeste voor. De larve van deze soort dringt ’t darmweefsel binnen en verandert in de L4 stadium. Dit L4 larve dringt een bloedvat binnen en verplaatst zich uiteindelijk naar de aorta vlakbij het hart van het paard. Tijdens deze reis en hun verblijf in het lichaam richten zij schade aan het bloedvat. In het bloedvat ontstaan zeer kleine wondjes en hier verdikt het vat. Tevens kunnen hierdoor kleine bloedpropjes ontstaan en als deze losschieten en vastlopen in een klein haarvat kan deze afsterven. Als een bloedpropje in een orgaan vastloopt, kan deze daardoor afsterven en enorme schade veroorzaken. In sommige gevallen verloopt dit proces fataal.

Na hun tocht door het lichaam van het paard komen ze weer uit in de darmen waarbij de volwassen wormen eitjes uitscheiden. Ze voeden zich met kleine hapjes uit de darm waarbij deze beschadigd raakt. Zijn er enorm veel wormen aanwezig in de darm ontstaan er klachten zoals bloedarmoede, anorexia, gewichtsverlies en uitdroging.

Diagnose vindt plaats op aantonen van de L3 larven op de mest en met behulp van wormeieren in de mest uitgescheiden door de volwassen worm in de darm. Hierbij is er dus geen onderscheid mogelijk met de eieren van de kleine bloedworm (Cyanthostonum spp.). Wel hebben beide soorten wormen buiten het paard eenzelfde levenscyclus. (buiten het paard wordt beschreven bij kleine bloedworm).


Lintworm 

verdere info volgt.


Spoelworm

Verdere informatie volgt.