Home Over mij Nieuw Opsturen monster Uitslag Tarieven Links Contact

Tarieven

Per mestmonster wordt € 7,50 gevraagd, exclusief verzendkosten.

Voor € 40,- kan er een volgtraject van een jaar worden uitgevoerd. Hiervoor wordt 6 keer per jaar een mestonderzoek uitgevoerd van één en hetzelfde paard/pony.
Omdat één keer een negatief mestonderzoek niks zegt, want larven leggen geen eieren alleen volwassen wormen.
Graag op het inzendformulier aangeven, bij bijzonderheden, of men hiervan gebruik wil maken.

Mestmonsters mogen ook gebracht worden op onderstaande adressen:
Westerwirdsleane 2, 9044 NL Beetgum
Jetskereed 5, Berlikum - Tevens zijn hier monsterpotjes inclusief vragenlijst aanwezig.
Bûterhoeke 49, 9041 AA Berlikum (nabij Agra Totaal)

Fecesonderzoek voor andere dieren dan paarden is even duur, dus ook € 7,50 per opgestuurd monster. Informatie hierover volgt nog.

Het rekeningnummer van Blik op mest en de rest is Rabobank: NL04 RABO 0313 206 678
T.n.v. Trienke van't Blik, onder vermelding van factuurnummer en debiteurennummer.